Teamontwikkeling

"Great things in business are never done by one person, 
they're done by a team of people" 

Steve Jobs

Spanningen binnen je team? Als professionele teamcoach geef ik jouw team de nodige boost! Ontdek hier meer over onze groepstraining.

Problemen met je team?

 • "Het team hangt niet goed aan elkaar" 
 • "Het wringt in mijn team"
 • "Er hangen spanningen in de lucht"
 • "De samenwerking verloopt niet vlot"
 • "Slechte of geen communicatie verziekt de sfeer"
 • "Niet alles kan worden besproken"
 • "Mensen voelen zich klein gehouden"
 • "Twee uit het team kunnen niet meer door eenzelfde deur"
 • "De hele groepssfeer lijkt verziekt"

Allemaal interrelationele fricties die wegen op het team, op elk individu en zo ook op de bedrijfsevolutie en -resultaten. Menig directeuren, leidinggevenden, HR-professionals en zaakvoerders zitten dan met de handen in het haar. Conflicten sluimeren, mensen verlaten het bedrijf, het bedrijfsimago lijdt eronder, klanten en leveranciers voelen het ook aan...

Groepstraining bij People@Work

Geef jouw team de nodige boost dankzij onze groepstraining of teamcoaching. Samen werken we aan de groepsdynamiek!
People@Work doet dit dankzij het Lumina Spark Model. Een Lumina Spark groepstraining is bij uitstek de methode om de groepsdynamiek in de diepte vast te pakken.

Lumina Spark groepstraining

Het vertrekt vanuit:

 1. Individuele persoonlijkheidsprofielen
 2. Het in kaart gebrachte teamprofiel

Dankzij het Lumina Spark Model onderzoeken we de dynamiek en het functioneren van jouw team. Een wetenschappelijk onderbouwde persoonlijkheidstoop die zelf- en teaminzicht brengt. Met dit nieuwe zelfinzicht en zelfbewustzijn en met inzicht in hoe het team functioneert en waar het stroef loopt organiseren we een groepstraining om vanuit deze kennis beter te leren omgaan met elkaar en samen de knelpunten aan te pakken. Daarnaast kan verdere individuele coaching - optioneel - een aanvulling zijn om bepaalde personen verder te begeleiden daar waar nodig is.

Groepstraining door teamcoach People@Work.

Wat is het Lumina Spark persoonlijkheids- en team profiel?

Lumina Spark is een wetenschappelijk onderbouwde persoonlijkheidstool die je totale persoonlijkheid in kaart brengt en uw eigen unieke profielschets weergeeft. Het baseert zich op 8 persoonlijkheidsaspecten en 24 hieraan gekoppelde eigenschappen. Het geeft jouw uniek persoonlijkheidsprofiel weer in de vorm van een mandala.

Voorbeeld - Lumina Spark Mandala persoonlijkheidsprofiel:

Groepstraining door teamcoach People@Work.

Deze 24 gedragseigenschappen worden dan nog eens gemeten op 3 verschillende niveau's, in 3 verschillende situaties:

 1. Instinctief: hoe gedraag jij je van nature, uw natuurlijke zelve.

 2. Dagelijks: hoe gedraag je je dagelijks, in of beïnvloed door jouw omgeving en context waarin je werkt/leeft. Dit gedrag geeft weer hoe anderen jou bezig zien.

 3. Overbelast: hoe gedraag je je wanneer je onder druk of stress staat, overbelast bent.

Daaruit haal je effectief en niet-effectief gedrag, impact op jezelf en op de anderen. Met andere woorden, een tool die je diepgaande inzichten geeft in jezelf als individu én in de teamdynamiek.

Bijzonder leerrijk voor persoonlijke groei en voor teamgroei.

Welke eigenschappen bij overbelast gedrag of onder stress?

De 24 eigenschappen worden in een overbelast gedrag anders gedefinieerd. Dit helpt om voor elkeen, alsook voor het team, te definiëren hoe men zich gedraagt wanneer het team onder druk staat.

Voorbeeld - 24 eigenschappen in overbelaste situatie of onder stress:

Groepstraining door teamcoach People@Work.

Samenvattend krijgt eenieder een overzicht van zijn of haar 24 eigenschappen, in de 3 niveaus, zoals aangegeven hieronder.

Voorbeeld - in kaart gebrachte eigenschappen op de 3 niveau's:

Groepstraining door teamcoach People@Work.

Hoe ziet het Lumina Team profiel eruit?

Vanuit elk individueel profiel wordt een TEAM profiel gemaakt. Deze toont aan waar de groep, in zijn geheel, zich bevindt op de mandala, gerelateerd aan de 8 aspecten en 24 eigenschappen. En deze wordt ook op 3 niveau's gemaakt: Instinctief, dagdagelijks, overbelast. Elk individu wordt ook toegevoegd aan deze mandala, zodat elke persoon kan zien, inzien en begrijpen waarom die zich wel/niet goed voelt in het team.

Voorbeeld - Mandala team profiel in dagelijks en overbelast gedrag:

Groepstraining door teamcoach People@Work.

In deze team analyse merk je dat dit team dagdagelijks heel resultaatgericht te werk gaat.
Wanneer het team echter onder druk of stress komt te staan, verschuift het gedrag zich riching extravert zijn en meer bepaald in de richting van overheersend en autoritair gedrag.

Vanuit deze inzichten worden dan teamsessie(s) georganiseerd om elkaar beter te leren kennen, beter te begrijpen, de teamdynamiek te leren kennen en begrijpen en van daaruit de knelpunten bespreekbaar te maken. In team kijken we samen naar oplossingen om - als team - beter te kunnen samenwerken.

Meer weten over het Lumina Spark Model? Meer uitleg over dit wetenschappelijk onderbouwd persoonlijkheidsmodel vind je hier.

Groepstraining door teamcoach People@Work.

Groepstraining door teamcoach People@Work.

Volg ons op: LinkedIn of Facebook.

Teamontwikkeling

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x