FAQ

Lees hier veelgestelde vragen rond stress, burnout, perfectionisme en meer. Nood aan coaching? Aarzel niet mij te contacteren.

Perfectionisme

Wat is perfectionisme? Wat betekent perfectionisme?

Perfectionisme is een manier om controle proberen te krijgen over het gevoel van niet te voldoen, niet goed genoeg te zijn. Perfectionisten streven een persoonlijk ingebeeld ideaal na, dat eigenlijk onbereikbaar is. Vaak beseffen perfectionisten niet dat hun - onbewust - nagestreefd ideaal eigenlijk een door zichzelf opgelegde norm is die onbereikbaar is, denkende dat dat de algemene en maatschappelijke norm is.

Aan de basis van perfectionisme ligt angst. Angst om niet goed genoeg te zijn, om als niet goed genoeg te worden bestempeld. Dat kan zich op verschillende domeinen manifesteren:

  • Angst om door anderen, in sociale omgang, als niet goed genoeg te worden bestempeld.
  • Angst dat wat je doet of maakt, niet goed genoeg zal zijn, zal be- of veroordeeld worden door anderen.

Die angst zorgt ervoor dat perfectionisten de lat voor zichzelf constant veel te hoog leggen, een lat die eigenlijk onbereikbaar is. Perfectionisme is dus de drang naar perfectie en bevestiging.

Er kunnen verschillende oorzaken zijn: een laag zelfbeeld, hoge verwachtingen hebben ten opzichte van zichzelf, zichzelf hoge waarden en normen opleggen, van thuis of vanuit een andere omgeving meegekregen of komende vanuit vroegere faalervaringen.

Ben jij een manager, professional of leidinggevende? Heb je last van angst en perfectionisme? Als perfectionisme coach help ik je graag verder. Samen pakken we jouw drang naar perfectie en bevestiging aan!

✆ 0495 793 795Plan een verkennend gesprek

Wat doet een perfectionisme coach?

Een perfectionisme coach helpt je met het detecteren van je eigen perfectionisme patroon. Daarnaast leer je ook tal van technieken om jezelf te bevrijden van perfectionisme en faalangst.

Ben jij een manager, professional of leidinggevende? Heb je last van angst en perfectionisme? Als perfectionisme coach help ik je graag verder. Samen pakken we jouw drang naar perfectie en bevestiging aan!

✆ 0495 793 795Plan een verkennend gesprek

Wat zijn de symptomen van perfectionisme? Hoe perfectionisme herkennen?

Perfectionisme uit zich door het stellen van veel te hoge eisen aan zichzelf. Deze mensen zijn dan ook constant bezig met piekeren of zwart-wit denken. Zaken worden in hun hoofd ook groter gemaakt dan ze in werkelijkheid zijn. Resultaten worden zelden als goed gezien. Als je mensen hoort die constant zichzelf veroordelen of klein maken of negatief denken, kunnen dat wel mogelijks signalen zijn dat perfectionisme in de weg zit. 

Verder zijn angst en onzekerheid ook vaak aanwezig. Onverwachte veranderingen worden als stresserend ervaren en maken ze prikkelbaar. Ook schuld en schaamte zijn vaak aanwezig.

Dit alles leidt dan tot energieverlies, moedeloosheid of een uitgeblust gevoel. Je kan perfectionisme zien als teveel je best doen, waardoor je over je grenzen gaat. 

Volgende kenmerken kunnen symptomen zijn van perfectionisme:

  • Ik stel hoge eisen aan mezelf.
  • Ik pieker veel.
  • Ik maak de dingen in mijn hoofd groter dan ze werkelijk zijn.
  • Ik ben angstig of onzeker.
  • Ik kan moeilijk om met onverwachte wendingen.
  • Ik heb last van schuld- en schaamtegevoelens.
  • Ik voel me energieloos, moedeloos en uitgeblust.

Leren omgaan met perfectionisme of je perfectionisme definitief loslaten? Kies voor perfectionisme coaching bij Gretl van People@Work.

✆ 0495 793 795Plan een verkennend gesprek

Hoe ontstaat perfectionisme?

Bij de meeste professionals die ik over de vloer krijg, die last hebben van perfectionisme, leer ik dat dit vermoedelijk ergens in hun kindertijd is ontstaan. Een moeilijke omgeving of omstandigheden hebben ertoe geleid dat ze als kind dachten of voelden dat ze niet voldeden aan de wensen en verwachtingen van anderen. Of, ze kregen niet de liefde of bevestiging waar ze onbewust nood aan hadden.

Om toch bevestiging, waardering of liefde van anderen te ervaren, deden ze dan heel hard hun best, deden ze wat anderen verlangden, hoopten ze zo waardering en bevestiging te krijgen. Dit patroon wordt echter vaak meegenomen in hun volwassen leven.

Meestal duwt perfectionisme mensen wel vooruit in hun carrière, maar de prijs die ze hiervoor betalen, kan best hoog zijn. Hun leven en werk wordt volledig ingenomen door stress, angst, onzekerheid, zelftwijfel. Ze “zijn pas íemand” als iemand anders het hen zegt. Ze voelen zich pas goed en krijgen pas energie als iemand anders hen die waardering geeft. Met andere woorden, ze laten hun eigen goed voelen en hun eigen waarde volledig afhangen van wat anderen zeggen… of niet(s) zeggen. En vaak komt die waardering waar ze zo op hopen niet, wordt die niet uitgesproken, niet aangetoond.

Ontvang het gratis e-book: "5 tips tegen perfectionisme"

Als professional last van perfectionisme in je werk en wil je weten hoe dit aan te pakken? Ontdek binnen ons e-book vijf concrete tips om perfectionisme aan te pakken! Of lees alvast een sneak preview onderaan.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x