Lumina Spark persoonlijkheidstool

Benieuwd naar je persoonlijkheidsprofiel en je gedrag in verschillende situaties?
Wil je jouw sterke eigenschappen leren kennen?
Enig idee hoe je je gedraagt in het dagdagelijkse leven of onder stress en wat de impact daarvan is op jezelf en anderen?

Dan is een persoonlijkheidstest van Lumina Learning exact wat jij nodig hebt!1. Wat is het Lumina Spark persoonlijkheidsmodel?

Lumina Spark is een wetenschappelijk onderbouwde persoonlijkheidstool die je inzicht geeft in je eigen kwaliteiten en mogelijke beperkingen. Het geeft heldere, gedetailleerde en genuanceerde informatie over sterkten, zwakten, tekortkomingen, valkuilen. Deze tool ontwikkelt sterk het bewustzijn over eigen gedragsaspecten en de effecten daarvan op anderen.

Het model is gebaseerd op een combinatie van Jung en Big Five. Het neemt als het ware “best of both worlds” om tot jouw uniek persoonlijkheidsprofiel te komen.
Uniek, want als mens zijn we allemaal uniek. Er bestaan geen 2 gelijke profielen.

De basisgedachte is vrij simpel. Het model toont je gedrag in 3 varianten:

 1. Instinctief gedrag: dat is het gedrag dat je van nature in je hebt. Dit gedrag vertoon je al je alleen bent en zonder veel prikkels
 2. Dagelijks gedrag: het gedrag dat je vertoont in je dagdagelijkse leef- of werkomgeving. Dit is het gedrag dat anderen van jou zien. Soms passen we ons aan aan onze omgeving en dit gedrag wordt hier aangetoond
 3. Overbelast gedrag of gedrag onder druk of stress: het gedrag dat je vertoont wanneer je onder druk staat. Het zijn eigenschappen waar we in “doorschieten” en die een impact hebben op onszelf en op onze omgevingLumina Spark biedt op die manier een nauwkeurige, gepersonaliseerde weergave van de sterke punten en ontwikkelingspunten van een individu.
Of je nu de CEO of een nieuweling bent, het biedt een rijkdom aan persoonlijke inzichten in jouw gedrag waaruit je jezelf beter leert kennen. Dit biedt dan weer de mogelijkheid om verder te groeien of om die zaken te veranderen die een negatieve impact hebben. En dit, zowel als mens als professioneel.

2. Waarmee kan Lumina Spark je helpen?

a) Persoonlijke coaching

Het Lumina Spark persoonlijkheidsprofiel kan worden ingezet bij persoonlijke coaching.
Hier leer je als individu kijken naar jezelf, je gedrag en de impact die je hebt op anderen.
Deze inzichten worden dan gebruikt om er actiepunten uit te halen voor jezelf.

b) Team coaching

Het model is ook zeer doeltreffend om een team of organisatie in kaart te brengen. Naast en vanuit alle individuele profielen wordt een team profiel gemaakt. Dan gaan we in team coaching aan de slag om vlotte en minder vlotte samenwerkingen in kaart te brengen, vanuit de 3 verschillende persona’s. Vanuit die nieuwe inzichten wordt dan gewerkt aan hoe het team zich kan ontwikkelen.

3. Wat vertelt jouw persoonlijke beschrijving?

Het Lumina Spark persoonlijkheidsmodel toont je profiel op verschillende lagen: 4 kleuren, 8 aspecten, 24 eigenschappen.

A) 4 kleuren, gebaseerd op JUNG

Op het hoogste niveau gebruikt men 4 kleuren, gebaseerd op Jung.
Deze kleuren helpen om het systeem eenvoudiger te maken. Elke kleur heeft een betekenis die je hier onder beschreven ziet. Zoals je ook op onderstaande afbeelding ziet, lopen de kleuren over in elkaar. Dit typeert Lumina Spark omdat we nooit tot 1 enkele kleur behoren maar vaak energie van verschillende kleuren inzetten, afhankelijk van de situatie.Inspirerend geel :
Sociaal, vindingrijk, enthousiast, innovatief, spontaan

Mensen die een gele energie vertonen, zijn mensen die zich op hun gemak voelen in grote groepen. Ze vinden het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en leggen vlot contact. Ze zijn ongedwongen en spontaan.

Geel is ook de energie die zorgt voor innovatief en baanbrekend denken, mensen met vindingrijke ideeën, conceptueel sterk.

Geel overbelast of onder druk
Als geel onder druk komt te staan, slaat het gedrag door in impulsiviteit en chaotisch worden. In die situatie worden ze wat stuurloos. Hun innovatief denken slaat door in eerder onrealistisch of fantast. Effectiviteit en het overzicht zijn dan niet aanwezig.


Toonaangevend rood :
Resultaatgericht, competitief, sturend, direct

Mensen met rode energie zijn de initiatiefnemers, de beslissers, mensen die knopen doorhakken en richting geven. Zij voelen zich in hun element in competitieve contexten en hebben geen moeite om conflicten aan te gaan.

Rood overbelast of onder druk

Als rood onder druk komt te staan, wordt dit gedrag uitvergroot. Dan vertonen ze zich als dwingend, drammerig, met een harde en scherpe taal. Ze kunnen zich confronterend en autoritair gedragen. Overheersend.


Zorgvuldig blauw :
Georganiseerd, gestructureerd, feitelijk, persoonlijk, betrouwbaar, praktisch

Mensen met blauwe energie zijn de introverte en onafhankelijke mensen. Ze werken graag zelfstandig, houden van feiten en cijfers om te analyseren en houden het praktisch. Ze zijn goed georganiseerd en ze communiceren pas wanneer alles zorgvuldig is overwogen.

Blauw onder druk

Als Blauw onder druk komt te staan, zie je een gedrag dat hierin doorschiet.
Ze hebben een hoge nood aan zekerheden en verdrinken in details. Ze houden vast aan gekende feiten en vertonen weerstand tegen verandering, want die hebben ze (nog) niet onder controle. Ze worden besluiteloos, aarzelend en hebben nood aan onderzoek van feiten en cijfers. Ook kunnen ze zich teruggetrokken gedragen en hierdoor heel koel overkomen.

Faciliterend groen :
Empatisch, coöperatief, bemiddelend, faciliterend, rustgevend

Mensen met groene energie zijn altruïstisch ingesteld. Het zijn heel goede luisteraars en hebben een bemiddelende aanpak in conflictsituaties. Ze zoeken het compromis. Gevoel en genieten passen bij mensen met groene energie.

Groen onder druk

Als de groene energie onder druk komt te staan, kan hun empathie doorslaan in een vorm van uitgeblust zijn. Ze nemen te veel op zich. Ook hun coöperatieve kant slaat door in overmatig consensusgericht zijn. Ze kunnen geen “neen” zeggen en worden eerder passief en trekken zich terug.

B) 8 aspecten

Aan deze 4 kleuren worden 8 aspecten toegekend, zoals in onderstaande afbeelding.


Afbeelding: profiel “gesplasht” op 8 aspectenC) 24 eigenschappen

Aan elk van de 8 aspecten worden 3 eigenschappen toegekend die meer diepgang geven aan de aspecten.
In totaal zijn er zo 24 eigenschappen.  Elk van de eigenschappen heeft aanpalende eigenschappen (die ernaast staan) en tegengestelde eigenschappen (die aan de overkant van de mandala staan).


Afbeelding: 8 aspecten verdiept door 24 eigenschappen


Deze eigenschappen worden voor elke persoon uitgetekend in 3 verschillende situaties of persona’s.
Welke eigenschappen of gedragingen heeft een persoon:

 • Instinctief: uw gedrag in uw natuurlijke zelve
 • Dagelijks: uw gedrag gevormd/beïnvloed door uw omgeving (werk / privé / ...)
 • Overbelast, onder stress : uw gedrag wanneer u onder druk komt te staan

Om de eigenschappen in overbelaste of stresserende situatie in beeld te brengen, zijn de definiëringen anders. Dat zie je in onderstaande mandala.Afbeelding: Mandala met 24 eigenschappen in een overbelaste situatie of onder stress


4) Waarin verschilt Lumina Spark van andere persoonlijkheidsmodellen?

Het grootste verschil met de andere persoonlijkheidsmodellen:

 • Lumina Spark vervalt niet in typeringen of het plaatsen van mensen in “hokjes”. Iedereen is uniek en je krijgt dan ook jouw eigen unieke beeld. • Het brengt een helder beeld van het gedrag in kaart op 3 verschillende niveau’s of persona’s
  1) Instinctief gedrag: dat is het gedrag dat je van nature in je hebt. Dit gedrag vertoon je al je alleen bent en zonder veel prikkels
  2) Dagelijks gedrag: het gedrag dat je vertoont in je dagdagelijkse leef- of werkomgeving. Dit is het gedrag dat anderen van jou zien. Soms passen we ons aan aan onze omgeving en dit gedrag wordt hier aangetoond
  3) Overbelast gedrag of gedrag onder druk of stress: het gedrag dat je vertoont wanneer je onder druk staat. Het zijn eigenschappen waar we in “doorschieten” en die een impact hebben op onszelf en op onze omgeving
 • Het gebruikt een heel toegankelijke taal die je ook makkelijk tot aanpassingen van je gedrag kunnen aanzetten
 • Het toont paradoxen. Bijvoorbeeld, iemand gedraagt zich in zijn werkomgeving dagelijks op een extraverte manier. Echter, wanneer hij of zij onder stress of druk komt te staan, kan die in zijn schulp kruipen en vertoont die introvert gedrag. Beide extremen zijn dus mogelijk.


Afbeelding: 24 eigenschappen met paradoxen


 • Het toont heldere sterkten en verbetermogelijkheden. Zowel als individu als voor de teamdynamiek.
 • Het stelt mensen in staat om te veranderen door de verkregen nieuwe inzichten in zichzelf en in het team, als dit model op team niveau wordt ingezet.

5) Hoe is Lumina Spark ontstaan?

Er bestaan veel instrumenten voor persoonlijkheidsanalyses. Het systeem van Lumina is een van de nieuwere methodieken (2009).

Stewart Desson, humanistisch psycholoog bij het Business Psychology Centre van de Universiteit van Westminster heeft het model bedacht, in naam van de universiteit.

Daarvoor baseerde hij zich op zijn revolutionaire onderzoek naar business psychology en psychometrie.
Lumina combineert Big Five en Jung om zo een nog betere methodiek neer te zetten en een diepgaander én uniek beeld van het individu weer te geven.

De Lumina Spark-methode vermijdt het vertekende of sterk typerende beeld dat vaak ontstaat bij veel andere populaire psychometrische instrumenten, waar mensen in “hokjes” worden geplaatst.


6) Hoe gaat het praktisch in zijn werk?

Elke deelnemer krijgt een online vragenlijst met 144 vragen.
Duurtijd is ongeveer 20 minuten om dit – in één keer- in te vullen.

Door het beantwoorden van deze vragen bepaalt het systeem Lumina Spark welk gedrag je hebt en zal vertonen in bepaalde situaties. Je ontvangt na afloop een beschrijving bestaande uit tientallen pagina’s met allerlei tabellen en overzichten, uitgelegd in heldere en makkelijk uitvoerbare taal.

Een aantal overzichten worden hieronder getoond.


Afbeelding: overzicht 24 eigenschappen in je dagelijks gedrag


Afbeelding: 24 eigenschappen van je gedrag


Met uw totale persoonlijkheidsanalyse gaan we aan de slag tijdens individuele coaching. Samen gaan we door jouw profielanalyse, bespreken we de uitkomst en bekijken we waar voor jou je sterkten en je mogelijke aanpassingen in gedrag zich situeren.

Op team niveau gebeurt hetzelfde. Eerst krijgt elk individu van het team een individueel gesprek om door zijn/haar profielanalyse te gaan. Dit is de eerste stap om nadien over te gaan tot teamsessies waarin de dynamiek en werking van het team wordt blootgelegd, besproken en actiepunten worden gemaakt.


Groepstraining teamcoaching Lumina Spark

Groepsessies Teamcoaching Lumina Spark People at work


7) Hoe vertaalt dit zich model naar teams toe?

Elk individueel profielanalyse wordt geïntegreerd in een teamprofiel.

Dit werkt op dezelfde manier als een individuele analyse.
Je krijgt een TEAM MANDALA waarin je de gemiddelde positie terugvindt van het totale team, samen met de positie van elk individu in dat team.


Team begeleiding


En opnieuw, dit in een instinctief, dagelijks en overbelaste situatie.
Dit geeft een heel sterk inzicht in hoe de teamdynamiek eruit ziet in deze 3 situaties, gecombineerd met inzichten hoe je je als individu plaatst, gedraagt en relateert aan het team.

Vanuit deze inzichten is het dan mogelijk om, samen, in een teamsessie, de sterktes te benoemen en verbeterpunten in de samenwerking vast te pakken.


Teamcoaching persoonlijkheidsanalyse Peopleatwork


8) Interesse? Vragen? Wil je meer weten?

Heb je vragen? Interesse in je persoonlijkheidsprofiel?
Of wil je je team een boost geven en de samenwerking verbeteren?

Neem gerust contact op
Tel: 0495/793.795
gretl.lernout@peoplework.be
Of vraag hier een telefonisch gesprek aan


Groepstraining Peopleatwork LuminaSpark


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x